วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชมชน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และโรงเรียนวัดตากวน ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปี 2566 ร่วมกันทำกิจกรรม ทำปุ๋ยใบไม้และรั้วแปลงปลูก ภายใต้โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ “ ECO SCHOOL ” ณ โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกฝังการเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม แก่คณะครูและนักเรียน บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

DSC 9631 S 10436674
S 10436676 S 10436679