วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 ร่วมกับ คณะกรรมการป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดตลาดเดินเพลินเนินพระกรีนมาร์เก็ตรับมอบเครื่องอัดจานชามจากใบไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อนชุมชนและวิทยาลัยนิคมอุตสาหกรรมระยอง ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

S 67797025 0 S 67797029 0
S 67797052 0 S 67797056 0