วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 เป็นตัวแทนมอบงบสนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก ฟื้นฟูสมรรถภาพ และทุนสนับสนุนอาชีพให้กับคนตาบอดที่สูงอายุด้อยโอกาสและขาดแคลน ประจำปี 2566

 

 S 9756680