นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. และนางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"ตกปลา กินปู ดูวิถีประมงพื้นบ้าน ครั้งที่6" พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันพายเรือ ตกปลา และกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุก รวมถึงร้านค้าจำหน่ายอาหารมากมาย ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดระยอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบอาชีพด้านประมงชายฝั่งเกิดจิตรักในอาชีพ และมีแนวคิดที่จะดำเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชุมชนชาวประมงรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด

S 67985454 0 S 67985456 0
S 67985457 0 S 67985459 0
S 67985440 0 S 67985450 0