วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมงานปีใหม่ ประจำปี 2567 จัดโดยชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนเนินพระ ซึ่งมี นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ. อาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

1 3
4 5