วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานของข้าราชการและพนักงานงานราชการทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 2 4 
 0  1