วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมงานทำบุญ ประจำปีของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านตากวน ซึ่งจะจัดเป็นประจำของทุกๆปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานของกลุ่มประมง ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านตากวน

 S 69132359 0 S 69132372 0 
 S 69132372 0  S 69132368 0