วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เป็นตัวแทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจังหวัดระยองจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและขอเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาจังหวัดระยอง ซึ่ง ในครั้งที่ จะจัดในที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

 

 S 69140496