วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 มอบงบประมาณสนับสนุนจัดงานทำบุญสำนักงานประจำปี 2567 ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนจังหวัดระยอง

 S 69140756