วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.พร้อมผู้บริหารและบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC)ร่วมให้การต้อนรับ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะรับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่3 พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพพื้นที่ถมทะเล ชั้น 16 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 00 6 
 5  1