วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 S 69165264 0 S 69165280 
 S 69165271 0  S 69165277 0