วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. มอบงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ โดยสมาชิกได้ร่วมมือกันจัดทำธนาคารหอยหวาน ธนาคารปูไข่นอกกระดอง เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหาร และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อปล่อยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง และร่วมกิจกรรมการเก็บขยะชายหาด เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของ กรมประมง และบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด ซึ่งมีการปล่อยพันธุ์หอยหวาน ปลากะพง กุ้งแชบ๊วย ปูม้า และลูกพันธุ์ปูม้า ณ ชายหาดหนองแฟบ เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 LINE ALBUM 200367 ๒๔๐๓๒๐ 116  LINE ALBUM 200367 ๒๔๐๓๒๐ 31
 LINE ALBUM 200367 ๒๔๐๓๒๐ 53  S 11886807 0