วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร.และพนักงาน Eco Team ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร เป็นผู้แทน ในการส่งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ "Happy Society สังคมดี มองเห็นได้ ใส่ใจ สายตา"ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ สทร.ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุกว่า 60 ราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินพระ
 
 1 2 
 3  6