วันที่ 2 เมษายน 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ชมทัศนียภาพความก้าวหน้าของพื้นที่ถมทะเล ที่ชั้น 16 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 S 69304352 0 S 69304361 0 
 S 69304362 0  S 69304368 0