messageImage 1694656794497

ประกาศระบบ โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

icon pdf download 24x24เอกสารภาษาไทย

icon pdf download 24x24English Document